1.1 Zich inschrijven bij Helpigo

Inschrijven bij Helpigo is kosteloos. U krijgt zonder meer toegang tot de basisfuncties van ons platform.

Voor de kandidaten (werkzoekenden) biedt Helpigo de gelegenheid om er hun professionele kwaliteiten en eerdere ervaringen in te geven en te publiceren. Met deze kosteloze toegang kunt u uw profiel presenteren aan de werkgevers in uw streek.

Werkgevers kunnen via onze demoversie de profielen van kandidaten voor hun jobs raadplegen en zich vóór een eventuele samenwerking alvast een idee vormen van hun professionele geschiktheid. Om gebruik te maken van onze diensten dient u in te tekenen op een van onze abonnementformules. Vul het inschrijvingsformulier in, met vermelding van uw volledige en geldige contactgegevens. Uw BTW-nummer kan vereist zijn om uw aansluiting op ons professioneel netwerk te bekrachtigen.

Door in te tekenen op Helpigo aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden. We nodigen u graag uit deze eens aandachtig te lezen.

1.2 Uw profiel en uw gegevens wijzigen

Dit kan heel gemakkelijk: maak verbinding met onze website en wijzig uw parameters zo vaak als u dat wenselijk lijkt. Wees bijzonder aandachtig voor de werkuren. Deze zijn immers doorslaggevend voor de werking van ons platform dat zich ook tot doel stelt om in te spelen op dringende oproepen.

1.3 Ben ik verplicht mijn werkuren of mijn beschikbaarheid te vermelden?

Neen, u bent tot niets verplicht, maar… als deze ontbreken, zult u geen enkele werkaanbieding ontvangen. En als ze achterhaald of niet meer up-to-date zijn, krijgt u voortdurend oproepen via mail of sms, of rechtstreeks van de managers van mogelijke werkomgevingen.

Vermijd deze overlast: werk uw agenda geregeld bij.

1.4 Ben ik verplicht al mijn gegevens en mijn telefoonnummer op te geven?

Ja. Voor de kwaliteit van onze website is een systematische updating van uw gegevens noodzakelijk. Uw geloofwaardigheid gaat overigens hand in hand met een permanente bereikbaarheid. Ook dát hoort bij het zoeken naar werk.

1.5 Krijgen de werkgevers mijn persoonsgegevens te zien?

Ja. Als u zich inschrijft op onze website – die erop gericht is mensen met elkaar in contact te brengen – worden uw contactgegevens voorgelegd aan potentiële werkgevers, en alleen aan hén. Uw telefoonnummer is verplicht, want zo kunnen ze direct contact met u leggen door u een sms'je te sturen.

1.6 Kunnen andere kandidaten mijn persoonsgegevens zien?

Neen. Zij kunnen uw profiel raadplegen, maar ze hebben geen toegang tot gevoelige data. U kunt ook beslissen om onzichtbaar te blijven voor andere kandidaten.

1.7 Over welke nuttige informatie kan ik als kandidaat beschikken?

U kunt andere kandidaten aanmoedigen als u hun profiel of ervaring waardeert.

U kunt ook zoekopdrachten uitvoeren op vestigingen in uw buurt. Tot slot kunt u bekijken wie uw profiel bezoekt! Dat is een erg nuttig handigheidje om u te laten opvallen bij een werkgever in uw regio.

1.8 Bevestigingscode?

U hebt geen sms met bevestigingscode ontvangen om uw profiel te bekrachtigen? Even geduld: dit kan gemakkelijk 3 minuten duren. Nog altijd niets? Hebt u al gecheckt of u het juiste formaat en nummer hebt opgegeven? Voer het inschrijvingsproces desnoods opnieuw uit.

1.9 Wie kan zich inschrijven bij Helpigo?

Helpigo is een platform voor werkgevers en voor kandidaten die graag willen samenwerken!

Elke persoon die positief kan bijdragen tot het netwerk, is welkom. Elke deelnemer verbindt zich ertoe om correcte informatie te leveren zodat kwaliteitsvolle relaties kunnen worden opgebouwd en onderhouden.

Helpigo behoudt zich in dit verband het recht voor om elke persoon die een gedrag vertoont dat schadelijk is voor het eigenlijke netwerk, tijdelijk of definitief te schorsen.

Tot slot werken wij afgestemd op de scholen, de vormingsorganisaties, de federaties en de gedeponeerde merken om de kwaliteit van onze diensten te beschermen. Wees correct en nauwkeurig bij het uitwerken van uw profiel.

2.1 Ik ben kandidaat: wat moet dan mijn statuut zijn?

Helpigo is uitsluitend een relatienetwerk. Intekenen op Helpigo betekent voor u geen enkele sociale dekking en evenmin een contract. Ons platform treedt louter op als facilitator om werkgevers en kandidaten sneller bij elkaar te brengen. Wij brengen de mensen met elkaar in contact. Of ze werkelijk een professionele relatie zullen aangaan of niet, en van welke aard die dan is, is louter hún verantwoordelijkheid. Het is aan hen om vóór elke prestatie de aard van die contractuele relatie te verhelderen.

Bent u zelfstandige? Stel een prijsopgave op via e-mail. Wilt u een interimstatuut? Ga naar uw favoriete lokale interimkantoor. Werft u aan? Laat de kandidaat een tijdelijk contract ondertekenen en neem contact op met uw sociaal secretariaat om in regel te zijn met de sociale zekerheid (Dimona). Ook dat is een dienst die wij aanbieden... Kortom: er zijn vele mogelijkheden, en u moet dit onderling tussen beide partijen uitklaren, vóór er gepresteerd wordt. Voor meer informatie adviseren wij u de geldende wetgeving in uw gewest of in uw land te raadplegen.

Voor de kandidaten herinneren we eraan:

Als u loontrekker bent, moet u zich laten registreren als zelfstandige in bijberoep, en uw sociale bijdragen betalen. Deze worden berekend volgens uw jaarinkomsten als zelfstandige.

Bent u student, dan bestaat er een maximum voor het aantal uren (475) dat u mag presteren. Als u die grens overschrijdt, verliest u uw voordelige statuut. Er bestaat ook een limiet die u moet respecteren met het oog op behoud van het kindergeld. U vindt al die informatie op de website van het Ministerie van Economie en Werk. We nodigen u uit om dit aandachtig te raadplegen.

Bent u werkzoekende, dan bent u verplicht dit te bespreken met het kantoor van de werkloosheidsdienst waar u van afhangt. Sommige activiteiten zijn toegestaan, weliswaar tot een beperkt niveau. Zorg ervoor dat u deze normen respecteert, om uw rechten op een uitkering niet te verliezen.

2.2 Hoe werkt het?

Helpigo is een dynamische website die directe relaties bevordert tussen wie werk aanbiedt en wie werk zoekt. Bij ons ontvangen de werkgevers – zodra ze verbinding maken – de profielen die recent werden toegevoegd in hun regio. Zij filteren en verfijnen hun zoekopdracht volgens vele parameters om dé ideale kandidaat te vinden.

Wij leveren alle gegevens van de kandidaten aan de geïnteresseerde werkgevers. We nemen dus geen enkele commissie op de aldus gecreëerde nieuwe relaties.

De website bestaat uit twee afzonderlijke delen. Bent u voor uw vestiging op zoek naar gekwalificeerd personeel, occasioneel of voor langere termijn, klik dan hier.

Bent u een kandidaat en wilt u uw competenties presenteren, klik dan hier.

2.3 Een dienst vragen – contact opnemen met een kandidaat

Het kost u niets! Door in te schrijven effent u het terrein voor uzelf: u maakt het mogelijk dat werkgevers in uw streek realtime contact met u opnemen. U presenteert uzelf voor managers, voor een kortlopende vervanging of misschien voor een opportuniteit van langere duur.

Vermeld uw beschikbaarheden, uw vervoermiddelen, uw hobby's, uw ervaring, en u wordt allicht opgeroepen voor prestaties. Wees nauwkeurig en correct!

2.4 Uw diensten aanbieden – uzelf laten opvallen!

Het kost u niets! Door in te schrijven effent u het terrein voor uzelf: u maakt het mogelijk dat werkgevers in uw streek realtime contact met u opnemen. U presenteert uzelf voor managers, voor een kortlopende vervanging of misschien voor een opportuniteit van langere duur.

Vermeld uw beschikbaarheden, uw vervoermiddelen, uw hobby's, uw ervaring, en u wordt allicht opgeroepen voor prestaties. Wees nauwkeurig en correct!

2.5 Volgorde van de kandidaten

Wanneer u verbinding maakt als werkgever, krijgt u automatisch een overzicht van de beschikbare kandidaten in uw buurt (in een straal van 15 km).

De kandidaten met de krachtigste profielen staan bovenaan de lijst, en ons systeem onthoudt uw eerdere opzoekingen zodat ons aanbod automatisch wordt verfijnd.

2.6 Wat maakt een profiel krachtig?

Elke kandidaat kan de kracht van zijn profiel visualiseren. Deze kracht bestaat uit diverse elementen die de kwaliteit van de meegedeelde informatie toelichten. Wij hechten bijzonder veel aandacht aan de juistheid van de geleverde gegevens. Wij hechten een hoger belang aan complete profielen of dynamische, reactieve kandidaten die indruk maken op de werkgevers.

Word een echte meerwaarde voor onze community: pas uw profiel aan zodra dat aangewezen is.

2.7 Werkgevers: bepaalde functies zijn niet toegankelijk

Dat klopt! De website toont nu een demoversie, maar sommige functies zijn enkel en alleen toegankelijk voor de abonnees.

Voor de Werkgevers hebben wij 4 betaalformules in de aanbieding. De formules Start, Pro en Expert verschillen onderling enkel door de duur van uw abonnement. Met deze drie formules kunt u de fiches van de kandidaten raadplegen, nagaan welke gebruikers uw data raadplegen, specifieke opvragingen doen volgens de criteria die extreem nuttig zijn voor uw sector. U kunt de straal van uw zoektocht rond uw vestiging vergroten, het statuut van de mogelijke kandidaat kiezen, specifieke competenties bepalen maar vooral de onmiddellijke beschikbaarheid bekijken.

U selecteert uit de kandidaten degenen die u het best bevallen, en kunt hen met één muisklik via e-mail en/of sms op hun smartphone op de hoogte brengen van uw belangstelling. Deze functie is bijzonder nuttig om dringend te kunnen communiceren met werknemers in uw regio die tot dan niet bekend waren in uw netwerk.

Met de formule Premium kunt u uw regio overstijgen, op zoek gaan in het hele land, en de zoekfilter volgens sleutelwoord gebruiken (vanaf maart 2017). Deze formule is bijzonder nuttig voor professionele gebruikers die snel kandidaten willen bereiken die een bijzonder profiel hebben omdat ze op specifieke plaatsen hebben gewerkt.

2.8 Ik heb me geëngageerd maar ik kan die belofte niet meer waarmaken. Wat nu?

Het is duidelijk dat dit zeer jammer is voor de werkgever die contact met u heeft opgenomen, vooral als alles hoogdringend moet gaan. Wij kunnen u alleen maar aansporen om hem meteen op de hoogte te brengen en hem eventueel te helpen bij zijn nieuwe zoektocht. Toch moeten we u erop wijzen dat dit voor u een negatieve evaluatie kan opleveren.

Ook daarom dringen wij erop aan om altijd een zo nauwkeurig mogelijke agenda op te geven.

2.9 Ik heb voor een bepaalde prestatie contact opgenomen met een kandidaat, maar ik wil dit nu annuleren. Wat nu?

Ons netwerk functioneert op het respect voor ieders verwachtingen. Waarschuw de kandidaat zo snel mogelijk en stel hem bij laattijdige annulering indien nodig een schadevergoeding voor.

3.1 Geschil

Ik heb een probleem in mijn contractuele relatie. Wat kan ik doen?

Wij proberen via de structuur van dit netwerk dat "door en voor professionals" is opgebouwd, zoveel mogelijk sereniteit te garanderen in de contractuele relaties. Als zich een ernstig probleem zou voordoen, zullen wij allicht het nodige doen om de kwaliteit van onze tool te handhaven, meer bepaald door het profiel van een lid te schorsen.

Als u recurrente schade zou lijden, of als u van oordeel bent dat iemand zijn engagementen niet nakomt of zelfs de levensvatbaarheid van het eigenlijke netwerk in gevaar brengt, dan zouden we het op prijs stellen dat u met ons contact opneemt via het adres info@helpigo.com.

3.2 Betalingsmodule

Wij werken uitsluitend met beveiligde en erkende modules. We bewaren op onze servers geen van uw gegevens. U kunt uw creditcard gebruiken om een abonnement aan te gaan. Al onze abonnementen (behalve de formule START) worden telkens vernieuwd op de verjaardag van het contract. Wenst u deze verlenging op te schorten, dan verzoeken we u om deze parameters te wijzigen in de sectie "account", bereikbaar via de "burger button". U beschikt dan niet meer over de functionaliteit die nuttig zou kunnen zijn in de toekomst.

3.3 Ik heb mijn functies dit jaar niet gebruikt. Kan ik een terugbetaling krijgen?

Helaas niet. Sommige leden gebruiken onze diensten slechts occasioneel of slechts gedeeltelijk. Wij bieden onze diensten niet aan tegen kostprijs volgens gebruik. Toch kunnen wij u verzekeren dat u de juiste keuze hebt gemaakt door aanwezig te zijn op dit netwerk van dynamische professionals.

3.4 Ik ontvang sms-berichtjes. Is dit betalend? Moet ik ongerust zijn?

Neen. De technologie die wij gebruiken, is kosteloos voor de gebruiker.